Weerbaarheidstrainingen

 

 

 sociale vaardigheden 

 

je bent goed zoals je bent 

Kind OK verzorgt diverse trainingen op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden, en communicatie, zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

 

De weerbaarheidstrainingen Kiezel en Druppel (Methode Bertha), Rots en Water ( Je bent goed zoals je bent) voor kinderen van 6-9 en van 9-12 jaar gaan weer van start in januari 2016. Op 20 januari is er een voorlichtingsavond voor ouders en andere belangstellenden in centrum Djoj aan de Antony Duyklaan 5-7 in Rotterdam. U kunt daar kennismaken met mij en mijn manier van werken en uw eventuele vragen stellen. Deze avond start om 20.00 uur en is vrij toegankelijk. De trainingen zelf starten op 27 januari (woensdagmiddag).  Voor de kinderen van 6-9 jaar van 14.00 tot 15.15 uur en voor de kinderen vanaf 9 jaar van 15.30 tot 16.45 uur. De training bestaat in totaal uit 6 lessen ( 27januari,3 februari, 10 februari, 17 februari, 9 maar en 16 maart).

Inmiddels is de groep jonge kinderen , tot 9 jaar bijna vol voor de woensdagmiddag. Bij voldoende aanmeldingen kan er ook een groep gaan starten op de zaterdagochtend..

Voor het volledige aanbod aan trainingen verwijs ik u graag naar de site:

www.in-verbindingtrainingen.nl