oplossingsgerichte integratieve kinder- en jeugdtherapie

 

 

  

 het kind weet het , het kind kan het, het kind doet het

 

 

Als therapeute werk ik oplossingsgericht en vanuit de kracht en de kwaliteiten van het kind.

Dat wil zeggen dat ik ga kijken naar waar het kind goed in is, wat het wél kan. De meeste kinderen kunnen heel goed aangeven wat zij nodig hebben om weer lekker in hun vel te zitten. Vanuit wat het kind zelf al aan kwaliteiten in huis heeft gaan we samen op zoek naar wat het beste bij het kind aansluit. Dat doen we door middel van spel, schilderen, tekenen, knutselen, spelletjes, oefeningen, ontspanning, muziek en praten. Daarnaast gaan we ook op zoek naar wat het kind van zijn omgeving nodig heeft om beter te kunnen functioneren. Vanuit verschillende disciplines zoek ik naar de manier van werken die het best aansluit bij het kind.

 

 

 

Als dat nodig is betrekken we, in overleg met het kind en de ouders, ook andere omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld de school, bij het proces.

Elke sessie duurt 45 tot 60 minuten en vindt plaats in mijn eigen praktijk, of als de school kan zorgen voor een plek waar de privacy van het kind gewaarborgd is, op school. 

De start is meestal dat ouders via het contactformulier of de telefoon contact met me opnemen en kort de problematiek beschrijven. Daarna volgt dan de intake. Deze is gratis en nog geheel vrijblijvend en kan  bij mij in de praktijk plaatsvinden, maar ook thuis. Ik vind het belangrijk dat u als ouder(s), en uiteraard ook uw kind het gevoel hebben bij mij aan het juiste adres te zijn.  Na 4 of 5 sessies volgt een voortgangsgesprek met de ouder(s) of verzorger(s). Dan wordt ook gekeken hoe we verder gaan en hoe lang het traject gaat duren.