samengestelde gezinnen 

 

 

 

 

 

  

uitgaan van kwaliteiten en van wat er wél is 

 

Samengestelde, nieuwe gezinnen worden vaak vergeleken met kerngezinnen (vader+moeder+biologische kinderen). Gevolg daarvan is dat er veelal wordt gesproken over wat een samengesteld gezin níet is. Graag ga ik met deze gezinnen op zoek naar wat hun nieuwe gezin  voor hen wél is, en wat ieder lid van dat gezin aan kwaliteiten kan inbrengen.

 

Het is lastig om te leren omgaan met alle aanwezige loyaliteiten en je plek vinden binnen het oude en het nieuwe systeem  is soms heel lastig voor iedereen die erbij betrokken is. Het is voor deze gezinnen goed om te weten dat er oog en oor is voor hun vaak ingewikkelde situatie.

 

Uitgaande  van wat er bij ieder gezinslid en bij het systeem aan kwaliteiten aanwezig is en dat elk lid van het gezin zijn of haar plaats mag innemen bied  ik deze gezinnen een kort begeleidingstraject (ca 6 bijeenkomsten) waarin we met elkaar op zoek gaan naar een nieuw evenwicht.